Redaktion

Stefan Calivers
Stefan Calivers (ca)
Chefredaktor
Ressort Kanton Luzern, Ressort Kultur
[email protected]

 

Norbert Bossart
Norbert Bossart (-art.)
Stv. Chefredaktor
Ressort Hinterland, Ressort Kanton
[email protected]

 

Stefan Bossart
Stefan Bossart (bo)
Redaktor
Leiter Ressort Wiggertal
[email protected]

 

Patrik Birrer
Patrik Birrer (pbi)
Redaktor
Leiter Ressort Sport
[email protected]

 

Pascal Vogel
Pascal Vogel (pv)
Redaktor
Ressort Wiggertal
[email protected]

 

Stephan Weber
Stephan Weber (swe)
Redaktor
Ressort Hinterland
[email protected]

 

Chantal Bossard
Chantal Bossard (bos)
Redaktorin
Ressort Hinterland
[email protected]

 

Irene Zemp-Bisang
Irene Zemp-Bisang (ibs)
Redaktorin
[email protected]

 

Corsin Mattmann
Corsin Mattmann (cm)
Mediamatiker
WB-Online
[email protected]

 

Christoph Brun
Christoph Brun
Leiter Zeitungsproduktion, Technik
Polygraf
[email protected]

 

Marie-Theres Setschi
Marie-Theres Setschi
Korrektorin
[email protected]

 

Edith Wüst
Edith Wüst
Korrektorin
[email protected]

 

Doris Zumstein
Doris Zumstein
Korrektorin
Kirchenanzeiger
[email protected]
[email protected]

 

Sabrina Schwen
Sabrina Schwen
Sekretariat, Empfang
[email protected]